Akkoord CAO Sport 2012

Gerelateerde CAO
Sport
Looptijd
De nieuwe CAO loopt van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012

Loonmutaties
Met de werkgevers in de Sport is een structurele loonsverhoging afgesproken van 1,75% per 1 januari 2012.

Voorts is er afgesproken dat er de komende vier jaar sprake is van een loonruimte van 2%. Voor het realiseren van verbeteringen op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden kan echter een beroep worden gedaan op deze beschikbare loonruimte. Daarbij zijn cao-partijen overeengekomen dat de loonruimte zoveel mogelijk gebruikt zal worden om de brutolonen te verhogen.


Arbeidsvoorwaarden
- De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 150 euro bruto naar 225 euro bruto met ingang van volgend jaar. Naast de verhoging van 75 euro zal de eindejaarsuitkering de komende jaren ook jaarlijks worden geïndexeerd.

- Daarnaast wordt de tegemoetkoming in de ziektekosten verhoogd naar 18 euro per maand, en wordt het werkgeversaandeel in de pensioenpremie verhoogd met 0,1%.

- Vakbonden en werkgevers hebben naast afspraken over bijvoorbeeld loon ook uitgebreide plannen willen maken ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden. Deze plannen vallen echter niet binnen één cao-periode te realiseren, en daarom hebben partijen deze in een meerjarig contract neergelegd, het Sociaal Contract.

Bron: CNV Dienstenbond, 16 december 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...