Principeakkoord CAO Uitvaartverzorging 2011-2012

Gerelateerde CAO
Uitvaartverzorging
Looptijd
De nieuwe CAO wordt aangegaan voor de periode ingaande op 1 oktober 2011 en loopt tot en met 31 december 2012.

Loonmutaties
Per 1 oktober 2011 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,85% en per 1 april 2012 worden de salarissen structureel met 0,5% verhoogd. In totaal derhalve een structurele loonsverhoging van 2,35%.

Arbeidsvoorwaarden
- Telefoonkosten vergoeding: indien op verzoek van de werkgever een werknemer uit hoofde van zijn functie buiten de vastgestelde werktijden telefonisch bereikbaar moet zijn, stelt de werkgever daar een passende telefoonkostenvergoeding tegenover of draagt de werkgever op declaratiebasis de kosten van de zakelijke gesprekken. De werkgever kan besluiten om de werknemer een (mobiele) telefoon ter beschikking te stellen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen. In dat geval vervalt bovenbeschreven telefoonkostenvergoeding.
- Cao-partijen zijn in het kader van de gewijzigde vakantiewetgeving per 1 januari 2012 overeen gekomen de wettelijke regelingen uit het Burgerlijk Wetboek toe te passen.
- Vernieuwend sociaal beleid: cao-partijen bevelen aan om in de uitvaartondernemingen het tijd -en plaatsonafhankelijk werken te stimuleren voor (onderdelen van) functies die zich daarvoor lenen, één en ander uitsluitend ter beoordeling van de werkgever.
- Vernieuwend sociaal beleid: uit de gelden van de stichting cao fonds zal € 2.000 worden vrijgemaakt ten behoeve van het project ‘Empower Africa’.
- Protocoltekst: cao-partijen wensen meer inzicht in het naleven van de cao. Daartoe willen zij het gebruik en bereik van www.uitvaartwerk.nl vergroten. Het bestuur van het cao-fonds krijgt van cao–partij.

Bron: CNV Dienstenbond, 15 december 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...