Akkoord CAO Bibliotheken 2012-2013

Gerelateerde CAO
Bibliotheken
Looptijd
De nieuwe CAO loopt van 1 januari 2012 t/m 31 december 2013.

Loonmutaties
Per 1 januari 2012 worden de salarissen verhoogd met 1,25 %. Partijen bespreken in 2012 de loonontwikkeling in 2013.

Arbeidsvoorwaarden
- Werkgevers worden gestimuleerd afspraken te maken met de OR/PVT over buitengewoon verlof en levensfasebewust personeelsbeleid.

- Het einde van het dienstverband blijft aansluiten op de ingangsdatum van de AOW (die wordt per 1.2.2012 gewijzigd).

- Artikel 9 van de Regeling sociaal Plan wordt verduidelijkt.

- Er komt een gezamenlijke toelichting op artikel 13 met drie best practices.

- De geschillenregeling wordt gemoderniseerd.

- Er zijn nieuwe protocolafspraken gemaakt over het FUWA-instrument, ondersteuning van levensfasebewust personeelsbeleid, modernisering van de arbocatalogus, stimulering van individueel roosteren en de nieuwe vakantiewetgeving.

Bron: VOB, 13 december 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...