Wijziging AVV CAO Mode en Sport 2011-2012, inzake loongebouw per 1-1-2012

Gerelateerde CAO
Retail Non Food | Fashion Sport & Lifestyle (Nieuwe medewerkers)
Besluit: wijziging in de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de CAO Mode- en Sportdetailhandel. De wijziging betreft onder meer het loongebouw per 1 januari 2012.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 13 december 2011, nr. 20816, onder UAW nr. 11253. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...