AVV CAO Metalektro Hoger Personeel 2011-2013

Gerelateerde CAO
Metalektro HP
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Metalektro Hoger Personeel 2011-2013.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9 december 2011, nr. 19826, onder UAW nr. 11247. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...