Principeakkoord CAO Dagbladjournalisten 2011-2012

Gerelateerde CAO
Dagbladjournalisten
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2012.

Loonmutaties
De loonsverhogingen zijn als volgt vastgesteld: per 1 juli 2011 1% structureel; per 1 december 2011 0,5% structureel en per 1 april 2012 0,5% structureel;

Arbeidsvoorwaarden
- De nawerking van minimum pensioenvoorwaarden blijft gegarandeerd;

- De auteursrechtvergoeding wordt structureel;

- Partijen zijn in het kader van sociale innovatie het eens over de instelling van een paritaire commissie ten behoeve van de modernisering van de CAO. Belangrijk onderdeel van deze moderniseringsslag is de omzetting van seniorendagen (extra vrije dagen oudere journalisten) naar een beter leeftijdsbewust loopbaan beleid. Deze commissie zal uiterlijk 1 oktober 2012 een advies geven aan CAO partijen;

- Partijen hebben de intentie uitgesproken om aan een branchebrede, paritaire studiecommissie ‘raam CAO voor het uitgeverijbedrijf’ deel te nemen, rekeninghoudend met de wens van de NVJ om de specifieke journalistieke, multimediale aspecten daarin nadrukkelijk mee te nemen;

- Instroomproject jongere journalisten per 1 oktober 2012.

Bron: NVJ , 14 december 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...