AVV CAO Postverspreiders 2012-2013

Gerelateerde CAO
Postbedrijven | Postverspreiders
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Postverspreiders.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 december 2011, nr. 20037, onder UAW nr. 11242. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...