Principeakkoord CAO VBE 2012

Gerelateerde CAO
Beveiliging
Looptijd
De nieuwe CAO gaat in op 1 januari 2012 en kent een looptijd van één jaar.

Loonmutaties
- De loonschalen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 aangepast. Hierdoor stijgen de feitelijke lonen vanaf 1 januari 2012 minimaal met 1,7% en maximaal met 5,8%.

- In 2012 wordt verkend of de invoering van een periodiekenstelsel per 2013 tot de mogelijkheden behoort.

Arbeidsvoorwaarden
- Met het bereiken van een nieuwe CAO voor de Evenementen- en Horecabeveiliging kiezen partijen voor arbeidsvoorwaarden die vanaf 2016 moeten aansluiten bij het niveau van arbeidsvoorwaarden in de branche particuliere beveiliging. De arbeidsvoorwaarden voor evenementen- en horecabeveiligers worden hiermee de komende jaren fors verbeterd.

- De reiskosten worden substantieel verbeterd door verlaging van de kilometergrens waardoor een vergoeding telt vanaf 16 km per dag.

- Alle verlofmogelijkheden in de cao worden herzien en in lijn gebracht met de nieuwe wettelijke ontwikkelingen.

- Kantoorpersoneel valt in de toekomst onder de cao.

- Partijen wensen de bestaande opleidingsinspanningen te continueren, de werkgeversbijdrage per werknemer hiervoor wordt met 12,5% verhoogd. De bestaande specifieke opleiding Event Security Officer wordt uitgebreid met Horecabeveiliging en beter afgestemd op doorstroommogelijkheden naar andere beveiligingsfuncties.

Bron: FNV Bondgenoten, 23 november 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...