AVV CAO Besloten Busvervoer 2012

Gerelateerde CAO
Besloten Busvervoer
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Besloten Busvervoer.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9 november 2011, nr. 18083, onder UAW nr. 11225. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...