AVV CAO Groenten- en Fruitverwerkende Industrie 2011-2012

Gerelateerde CAO
Groenten- en Fruitverwerkende Industrie
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 14 oktober 2011, nr. 16523, onder UAW nr. 11214. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...