Principeakkoord CAO IKEA 2011-2012

Gerelateerde CAO
IKEA
Looptijd
De looptijd van de CAO is 1 jaar: 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012.

Loonmutaties
Per 1 oktober 2011 krijgen de medewerkers een loonsverhoging. Zie voor de formule het Principeakkoord.

Arbeidsvoorwaarden
Inzet op zaterdag
Geen maximering van het te werken aantal zaterdagen per 4 weken (voorheen 2 per 4 weken).Inroosteren van 06.00 tot 22.00 uur (voorheen tot 21.00).


Inzet op zondag
De medewerker kan tot maximaal de helft van het aantal zondagen en/of feestdagen per kalenderjaar van desbetreffende vestiging worden ingeroosterd met een maximum van 18 (voorheen 12).

Medewerkers met contracten van 12 uur of minder kunnen een onbeperkt aantal zon- en feestdagen worden ingezet (voorheen zoals boven met een maximum van 12).

Inroosteren op zon- en feestdagen tussen 8.00 tot 19.00 uur (voorheen van 8.00 tot 18.00 uur).


Weekend
Medewerkers met een contract van 13 uur of meer hebben recht op één vrij weekend (zaterdag en zondag) per 4 weken (voorheen niet geregeld).


Inzet op koopavonden
Voor de vaststelling van het aantal te werken koopavonden tellen alle diensten waarop een medewerker is ingeroosterd na 18.00 uur (voorheen was er een verschil van mening over de uitleg van de cao. FNV Bondgenoten was van mening dat bovenstaand al in de cao stond. IKEA ging er van uit dat er pas een koopavond gewerkt was als men de gehele koopavond had gewerkt t/m 21.00 uur).

Uitbreiding van het aantal te werken koopavonden op de volgende manier:

Voor medewerkers met contracturen meer dan 32 uur 8 koopavonden (voorheen 7 per 4 wkn).

Voor medewerkers met contracturen 21 t/m 31 uur 6 koopavonden (voorheen 5 per 4 wkn).

Voor medewerkers met contracturen 13 t/m 20 uur 6 koopavonden (voorheen 4 per 4 wkn).

Voor medewerkers met contracturen 12 of minder geen maximering (voorheen 7 per 4 wkn).

Bron: Persbericht Ikea en FNV Bondgenoten, 14 oktober 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...