AVV CAO Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf 2011-2012

Gerelateerde CAO
Motorvoertuigen
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 27 september 2011, nr. 14522, onder UAW nr. 11211. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...