Principeakkoord CAO PBO 2011-2012

Gerelateerde CAO
PBO| Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
Looptijd
Looptijd 1 april 2011 tot/met 31 maart 2012

Loonmutaties
De feitelijke salarissen en salarisschalen en de daaraan gekoppelde emolumenten worden met terugwerkende kracht per 1 april 2011 verhoogd met 1,7%.


Arbeidsvoorwaarden
- Afgesproken is om in artikel 61c van de CAO het tekstvoorstel op te nemen zoals dat door de pensioencommissie is vastgesteld. Dat tekstvoorstel houdt in dat voor de SER en Bedrijfschappen de ABP regeling van toepassing is op gedeeltelijke of niet duurzaam arbeidsongeschikte werknemers in de zin van de WIA.

-Er zal een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering worden afgesloten. Deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering suppleert de ABP regeling zodanig dat er sprake is van een duidelijke vooruitgang ten opzichte van de oude arbeidsongeschiktheidsregeling. Welke verzekeraar hiervoor wordt aangetrokken wordt nog onderzocht en hieromtrent ontvangen jullie binnen een week nader bericht.

- De premie van deze aanvullende collectieve verzekering wordt gedeeld: de helft wordt door de betrokken werkgevers (SER en bedrijfschappen) betaald en de andere helft door de werknemers.

Bron: De Unie, 9 september 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...