AVV CAO Goud- en zilvernijverheid 2011-2013

Gerelateerde CAO
Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Goud- en Zilvernijverheid.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 31 augustus 2011, nr. 11194, onder UAW nr. 11203. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...