Principeakkoord CAO NIZO 2010-2012

Gerelateerde CAO
NIZO Food Research
Looptijd
De looptijd van de CAO is 30 maanden, van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2012.

Loonmutaties
Gedurende de looptijd wordt het inkomen verhoogd:

- Per 1 juli 2011 2,0%
- Per 1 januari 2012 1,0%

Nieuw loongebouw
In navolging op de invoering van een nieuw functiewaarderingssysteem (FW18 is vervangen door de Hay systematiek) wordt met ingang van 1 januari 2012 een nieuw loongebouw en daarbij horend beloningsbeleid ingevoerd. Daarbij is een volledige indexatie van salarissen boven Relatieve Salaris Positie 100% afgesproken. De kenmerken van het loongebouw en beloningsbeleid staan beschreven in de Regeling Vast Inkomen NIZO food research.


Arbeidsvoorwaarden
- Vakbondscontributie. De mogelijkheid voor de fiscaal vriendelijke verrekening van de vakbondscontributie wordt voor de duur van deze overeenkomst gecontinueerd.

- WGA premie. De gedifferentieerde WGA-premie wordt voor de duur van deze overeenkomst niet voor de helft verhaald op de werknemer en komt derhalve voor rekening van de werkgever.

- Werkgeversbijdrage. De zogenaamde AWVN werkgeversbijdrage wordt voor de duur van deze CAO gecontinueerd.
- Pensioen. Met de Ondernemingsraad is overeengekomen: (1) Een aanpassing van de financiering van de pensioenregeling door de werkgever van gelijkblijvend premiesysteem naar koopsomfinanciering. Dit betreft een wijziging in de wijze waarop de werkgever de pensioengelden betaalt. De wijze van pensioenopbouw en de hoogte van werknemersbijdragen veranderen niet. (2) Een maximering van de toeslag voor indexatie van reeds opgebouwde pensioenrechten van medewerkers in actieve dienst tot 2% per jaar.

Bron: De Unie, 10 augustus 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...