AVV CAO HISWA 2011

Gerelateerde CAO
Houten en Kunststoffen Jachtbouw | HISWA
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Houten- en Kunststoffen Jachtbouw en waterrecreatie ondersteunende activiteiten

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 augustus 2011, nr. 11605, onder UAW nr. 11197. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...