Eindbod CAO Ashland 2011-2012

Gerelateerde CAO
Ashland
Looptijd
Één jaar, van 1 juni 2011 tot en met 1 juni 2012.

Loonmutaties
- Een structurele verhoging van de salarissen en de salarisschalen van 2% per 1 juni 2011.

- Ashland stelt een variabele uitkering voor van 1% eind dit jaar. Dit is afhankelijk van het resultaat van de totale onderneming, alsmede van het bereiken van gedefinieerde doelen voor de plant in Zwijndrecht. Dit kan leiden tot een maximale uitkering van ongeveer 1,5%.

- Een kleine aanpassing van het loongebouw. Bij zeven jaar schaalmax een groei van 1,25 in plaats van 1% en bij negen jaar schaalmax een groei van 0,75 in plaats van 0,5%. Rond de 30 mensen hebben daar binnen twee jaar profijt van.

Arbeidsvoorwaarden
- De bijdrage in de ziektekosten wordt met ingang van 1 juni verhoogd van € 30,- naar € 40,-

- Teneinde de druk op het opleiden van nieuwe medewerkers te verkleinen, heeft Ashland aangegeven te zoeken naar 1 fte extra in dagdienst om op die wijze ruimte te scheppen om mensen te kunnen opleiden en niet alles in overwerk te moeten doen. Wat daarmee verband houdt is dat Ashland aangegeven heeft om zes maanden voor feitelijk vertrek van een medewerker, die met pensioen gaat, over te gaan tot het aantrekken van vervanging. Dit was een half jaar voor de pensioendatum.

- Ashland zal zijn best doen om de mogelijkheden te bekijken om een Wajonger te plaatsen.

- Een werkgroep zal zich het lopende cao-jaar bezig houden met het kijken naar de mogelijkheden rond duurzame inzetbaarheid.

Bron: CNV Vakmensen, 27 juli 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...