AVV CAO VACO 2011-2012

Gerelateerde CAO
VACO | Banden- en Wielenbranche
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Banden- en Wielenbranche 2011-2012

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 26 juli 2011, nr. 11654, onder UAW nr. 11195. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...