AVV CAO Gemaksvoedingindustrie 2011-2012

Gerelateerde CAO
Gemaksvoeding
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Gemaksvoedingindustrie 2011-2012


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 15 juli 2011, nr. 3775, onder UAW nr. 11190. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...