AVV CAO Graan 2011-2012

Gerelateerde CAO
Graan | Diervoederindustrie
Besluit: algemeen verbindendverklaring van de gewijzigde bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Graanbe- en verwerkende Bedrijven 2011-2012.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 6 juli 2011, nr. 10349, onder UAWnr. 11184. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...