Principeakkoord CAO Icopal 2011-2012

Gerelateerde CAO
Icopal
Looptijd
De CAO geldt vanaf 1 april 2011 en heeft een looptijd van 1 jaar.

Loonmutaties
Een structurele loonstijging van 2 %, waarvan 1,5 % per 1 april en 0,5 % per 1 oktober.

Arbeidsvoorwaarden
- Icopal zal uitsluitend zaken doen met erkende, bonafide uitzendbureaus en vergewist zich van de juiste betaling door de uitzendbureaus.

- Een vloer van totaal € 47,68 voor deze verhogingen, op basis van de hoogste loontrede van loonschaal 5.

- Toekenning van 4 betaalde studiedagen per jaar voor werknemers die de opleiding voor het Vakdiploma Procesindustrie volgen.

- Icopal neemt een Wajonger in dienst, voor wie de cao Icopal geldt.

- Inventariseren en verbeteren van de werkplek (tillen, verpakken, productie) om pro-actief ziekteverzuim te voorkomen.

- De franchise voor de pensioenopbouw blijft ongewijzigd.

Bron: FNV Bondgenoten, 24 mei 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...