Principeakkoord CAO Achmea 2011-2012

Gerelateerde CAO
Achmea
Looptijd
De CAO heeft een looptijd van een jaar, van 1 juni 2011 tot 1 juni 2012

Loonmutaties
De salarissen worden per 1 juli 2011 verhoogd met 1,25% en per 1 december 2011 met 0,75%.

Arbeidsvoorwaarden
- Afspraken die de inzetbaarheid, werkzekerheid en weerbaarheid/vitaliteit van medewerkers bevorderen.

- Ondersteuning bij loopbaanontwikkeling, zoals loopbaanchecks via ‘Mijn Loopbaan’.

- Achmea stelt opnieuw vijftien werkervaringsplaatsen beschikbaar aan achterstandsgroepen, met de nadruk op arbeidsgehandicapten.

- Achmea stelt opnieuw vijftig stageplaatsen beschikbaar voor jongeren die een opleiding volgen op mbo-, hbo- of wo-niveau.

- De werkgeversbijdrage voor de medewerkers die deelnemen aan het collectief contract voor ziektekosten wordt per 1 juni 2011 verhoogd tot € 130 bruto per jaar.

- De lopende studieafspraken in het kader van sociale innovatie worden voortgezet in de nieuwe cao-periode. Het betreft het onderzoek naar de mogelijkheden van een meeromvattend mobiliteitsplan en de inmiddels gecombineerde studie naar de modernisering van de cao en het arbeidsvoorwaardenkeuzesysteem Achmea Select.

- Verder wordt, in het kader van het bevorderen van volwassen arbeidsrelaties “werken aan de dialoog” (tussen medewerker en leidinggevende) aan de innovatieagenda toegevoegd.

Bron: FNV Bondgenoten, 29 juni 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...