Principeakkoord CAO Margarine en Spijsvet 2011-2012

Gerelateerde CAO
Margarine- en Spijsvet
Looptijd
Looptijd : 1 jaar, van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2012.

Loonmutaties
Structurele loonsverhoging: per 1 augustus 2011: 2 %

Arbeidsvoorwaarden
- Kostenstijging DAK pensioenregeling wordt door werkgevers betaald gedurende de verlengingsperiode van het pensioencontract (1 januari 2012 tot 1 januari 2013). De werknemerspremie wordt dus niet verhoogd.
- WGA premie is gedurende de looptijd volledig voor rekening van werkgevers.
- Ziektekosten: kosten fysiotherapeut (voor zover niet vergoed door de verzekering) worden betaald door werkgevers als dat leidt tot versnelde inzetbaarheid (ter beoordeling van de arbo-arts).
- Werkgevers in bedrijven in de margarine- en spijsvetindustrie (de sector zoals beschreven in de zgn. werkingssfeer van de cao) kunnen een verzoek indienen om zich aan te sluiten bij de cao als cao-partij. Dit is een belangrijke mogelijkheid voor bedrijven die nu de cao alleen “volgen”.
- In de cao wordt vastgelegd, dat bij mantelzorg maatwerkafspraken mogelijk zijn.
- Werkgevers zullen in totaal 5 personen uit de zogenoemde zwakke groeperingen op de arbeidsmarkt (oudere, jongere en gehandicapte werknemers) in de sector aan het werk helpen en 1 jaar werkervaring op laten doen.

Bron: FNV Bondgenoten, 11 juni 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...