Akkoord CAO FloraHolland 2011-2013

Gerelateerde CAO
FloraHolland
Looptijd
Een looptijd van 24 maanden: van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013.

Loonmutaties

- 01-07-11: 1,5%
- 01-04-12: 2,0%
- 01-01-13: 0,25%

In januari 2013 wordt eenmalig een bedrag van 125 Euro bruto uitgekeerd aan medewerker die op dat moment in dienst zijn. Parttime medewerkers ontvangen een bedrag naar rato van het aantal uren dat zij werken.


Arbeidsvoorwaarden

Uitzendkrachten
Uitzendkrachten die bij tewerkstelling binnen FloraHolland ervaring hebben in hetzelfde proces en werkzaamheden en als gevolg daarvan niet ingewerkt hoeven te worden, zullen direct in de hogere schaal U2 geplaatst worden.


Flexibel werken
In de looptijd van de CAO, startend in het najaar 2011, wordt een pilot gedurende een half jaar uitgevoerd om ervaringen op te doen met flexibel werken teneinde daarvan de ervaringen breder binnen FloraHolland te kunnen toepassen. Doel van deze pilot is door middel van het sturen op resultaten, conform de werkprocessen en de afspraken over de juiste dienstverlening, medewerkers de gelegenheid te geven een betere balans tussen werk en privé te kunnen realiseren.


Plusuren
Bij variabele contracten (met uitzondering van Aalsmeer en Import) wordt een bandbreedte gehanteerd van uren als buffer voor fluctuaties in het werkaanbod. Indien echter meer dan 30 uren zijn opgebouwd uit meerwerk, worden de uren boven de 30 uren uitbetaald. Indien medewerkers de voorkeur geven aan tijd kunnen zij dit kenbaar maken. De afspraken met betrekking tot de minuren grens blijven gehandhaafd.


Duurzame inzetbaarheid en wajong
FloraHolland gaat de inspanningsverplichting aan om in de looptijd van de CAO 10 wajongers aan te trekken en te begeleiden.

Bron: CNV Dienstenbond, 21 juni 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...