AVV CAO Doe-het-zelfbranche 2011

Gerelateerde CAO
Doe-Het-Zelfbranche
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Doe-Het-Zelfbranche 2011.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 21 juni 2011, nr. 8803, onder UAWnr. 11174. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...