Akkoord CAO BTU 2011-2012

Gerelateerde CAO
BTU | Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf
Looptijd
Een looptijd van 18 maanden: van 1 januari 2011 t/m 30 juni 2012.

Loonmutaties
Gedurende de looptijd van de CAO worden de salarissen en salarisschalen als volgt verhoogd:

- per 1 juli 2011: 1%
- per 1 januari 2012: 1%

Arbeidsvoorwaarden

Opleidingen
Gedurende de looptijd van de CAO wordt door werkgevers 1% van de loonsom, berekend over het ongemaximeerde premieloon over 12 x de maand januari 2011 (resp. over 13 x die periode), tot ten hoogste 1,5 maal het maximum SV-loon, beschikbaar gesteld om op individuele basis te investeren in opleiding om de inzetbaarheid van werknemers te vergroten.


Project raam CAO
Er wordt een paritaire studiecommissie ingesteld die zal zich buigen over de integratie/vernieuwing van de CAO’s in de uitgeverijsector via het project raam CAO. In ieder geval maakt de modernisering en verruiming (met de zogeheten CDC pensioenregeling) van de minimum pensioenvoorwaarden daarvan onderdeel uit. Het project raamCAO zal uiterlijk medio 2012 zijn afgerond met als uitkomst een opzet voor één nieuwe raamCAO voor de uitgeverijsector.


Aanpak bovenmatigheid
Er is een procedurele afspraak gemaakt over de aanpak van bovenmatigheid in salarissen op ondernemingsniveau. Deze afspraak zal rechtstreeks voortvloeien uit de bepaling die hierover tussen NDP Nieuwsmedia en NVJ ten behoeve van de CAO voor dagbladjournalisten worden overeengekomen.


CAO-fondsen
De fondspremies AOV 2011 (0% werknemers) en Bedrijfstakbureau 2011 (0,05% werkgevers) zijn vastgesteld.

Bron: FNV Kiem, 20 juni 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...