Principeakkoord CAO Heineken 2011-2012

Gerelateerde CAO
Heineken
Looptijd
Onbekend.

Loonmutaties
Per 1 januari 2011 2%
Per 1 januari 2012 2%.

Daarnaast zijn er twee eenmalige uitkeringen: een van € 300 bruto (uitbetaling direct na akkoord leden) en een van € 400 bruto op 1 juli 2012.


Arbeidsvoorwaarden
• Er zijn afspraken gemaakt over een zogenaamde ‘vakkrachtbepaling’ voor uitzendkrachten: uitzendkrachten met relevante werkervaring worden dan onmiddellijk beloond volgens de CAO Heineken.
• Ook gaat Heineken tien werkervaringsplaatsen voor Wajongers/wsw-ers realiseren.

Bron: FNV Bondgenoten, 10 juni 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...