Principeakkoord CAO Praxis 2011-2012

Gerelateerde CAO
Praxis HP
Looptijd
De cao loopt van 1 februari 2011 tot en met 29 februari 2012.

Loonmutaties
Er komt een cao met een loonsverhoging van 1,75 % per 1 juli aanstaande.


Arbeidsvoorwaarden
• De afspraak is gemaakt om een bandbreedte met betrekking tot het aantal minuren vast te leggen; het aantal minuren kan op kwartaalbasis nooit meer bedragen dan 25% van het aantal contracturen. Overschrijding die niet verwijtbaar is wordt kwijtgescholden.
• De jeugdlonen van 17 tot en met 22 jaar worden met 1 % verhoogd. De afspraak is dat de jeugdschalen van 15- en 16-jarigen afgeschaft worden. Jongeren in deze leeftijdsgroep worden meteen ingeschaald in leeftijdschaal 17.
• Voorts zijn er afspraken over leeftijdsfasebewustpersoneelsbeleid en de inzet van zwakkeren op de arbeidsmarkt.
• Ook is er voor de HP-cao afgesproken om een aantal arbeidsvoorwaarden in de variabele beloning te steken; zo kunnen vakantiedagen omgezet worden in geld.

Bron: CNV Dienstenbond, 9 juni 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...