Akkoord CAO Architectenbureaus 2011-2013

Gerelateerde CAO
Architecten
Looptijd
De looptijd van de CAO is van 1 april 2011 tot en met 28 februari 2013.

Loonmutaties
Een loonsverhoging per 1 juli 2011 en per 1 juli 2012 van 2%. Totaal dus 4%. Hiernaast krijgt iedereen in 2011 en 2012 eenmalig één vakantiedag (op voltijdsbasis) erbij.


Arbeidsvoorwaarden
- De CAO bevat spelregels voor het organiseren van de medezeggenschap, ongeacht de personeelsomvang van het bureau.

- Indien de werknemer het schaalmaximum binnen de desbetreffende salarisschaal heeft bereikt, kan hij tot maximaal 10% doorgroeien boven het schaalmaximum indien hij boven verwachting presteert. Om dit te kunnen vaststellen dienen de verwachtingen vooraf besproken te worden tussen werkgever en werknemer en schriftelijk en toetsbaar te zijn vastgelegd. Salarisverhogingen boven het schaalmaximum kunnen indien de werknemer niet (meer) voldoet aan de afgesproken verwachtingen, teruggebracht worden. De terugval kan niet sneller gaan dan dat de opbouw heeft plaatsgevonden.

- Naast de wijze van belonen op basis van vaste procentuele verhogingen (periodieken) wordt het mogelijk om op bureauniveau gebruik te maken van een beloningssysteem waarbij het automatisme van vaste periodieken wordt doorbroken. Dit is een keuzebepaling. Voorwaarde voor het kunnen toepassen van deze keuzebepaling is het invoeren van een beoordelingssystematiek overeengekomen met de medezeggenschap. Met toepassing van deze keuzebepaling (met instemming van de medezeggenschap) kunnen de jaarlijkse salarisverhogingen op basis van de beoordeling variëren van 0 tot 5,2% (in stappen van 1,3%) van het schaalmaximum.

- De arbeidsduur bij een volledig dienstverband ligt niet meer vast op 40 uur per week maar ligt tussen 36 en 40 uur per week. Afspraken hierover worden jaarlijks geëvalueerd met de mogelijkheid voor werknemer om binnen die 36 tot 40 uur per week de arbeidsduur te wijzigen. NB: De bepalingen in de cao gaan uit van een arbeidsduur van 40 uur per week en worden naar rato van de omvang van het dienstverband toegepast.

- De vakantierechten worden niet meer in dagen maar in uren uitgedrukt.

- Een deel van de leeftijdsdagen en bijzonder verlof vervalt en komt terug in dagen gericht op duurzame inzetbaarheid: bij een voltijds contract komen per jaar 2,5 dagen beschikbaar. Die kunnen gebruikt worden voor verschillende doelen: bijvoorbeeld opleiding, ouderschapsverlof, zorgverlof of vitaliteit. Sparen van de dagen kan ook, en bij het beëindigen van het dienstverband wordt het saldo uitgekeerd.

De leeftijdsdagen die men nu al heeft, blijven echter behouden: niemand krijgt in 2012 en daarna minder leeftijdsdagen dan in 2011.

Een deel van het bijzonder verlof verdwijnt, maar bezoek aan dokter en specialist blijven zoals het was. Dat geldt ook voor verlof bij overlijden. Dat zijn gebeurtenissen die mensen overkomen. Bij de planbare gebeurtenissen vervallen de dagen: bij huwelijk of het herdenken daarvan of bijvoorbeeld bij verhuizen. Zoals aangegeven komen als vergoeding hiervoor de inzetbaarheidsdagen: 2,5 per jaar.

Bron: CNV Dienstenbond, 31 mei 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...