Principeakkoord CAO Motorvoertuigen 2011-2012

Gerelateerde CAO
Motorvoertuigen
Looptijd
De CAO loopt van 1 juni 2011 tot en met 30 september 2012.

Loonmutaties

Het loon stijgt per 1 oktober 2011 met 1%, op 1 met 2012 met 1,7%.

In januari 2012 een eenmalige uitkering van honderd euro bruto.

Arbeidsvoorwaarden

- De bedrijven in de sector gaan voor de inzet van uitzendkrachten alleen nog maar in zee met NEN-gecertificeerde en geregistreerde SNA uitzendbureaus.

- Voor de aanwending van seniorendagen zijn aanvullende afspraken gemaakt om de inzetbaarheid van werknemers te bevorderen.

- De opbouw van leeftijdsdagen blijft tot en met 61 jaar ongewijzigd.

- Partijen ontwikkelen een vitaliteitsloket om werknemers gezond aan het werk te houden.

- De branche stimuleert de gesprekken over leeftijdsbewust personeelsbeleid tussen werkgevers en werknemers.

- De inspanningen ter verbetering van arbeidsomstandigheden worden geintensiveerd.

- Tussen CAO-partijen is een afspraak gemaakt om de zogenaamde 'vredesplicht' niet te laten gelden voor pensioenen.

Bron: FNV Bondgenoten, 26 mei 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...