Akkoord CAO Groothandel in Textiel 2011-2012

Gerelateerde CAO
Groothandel in Textiel
Looptijd
Looptijd CAO 01 april 2011 tot en met 31 maart 2012.

Loonmutaties
Op 1 augustus 2011 worden de werkelijk betaalde salarissen en de salarisschalen verhoogd met 1,75%.

CAO partijen gaan de mogelijkheden onderzoeken om leeftijdschalen te vervangen door ervaringsjaren. Dit zal in de werkgroep FUWA (functiewaardering) worden opgenomen.


Arbeidsvoorwaarden
- CAO partijen zijn akkoord met het instellen van volgende drie werkgroepen: Flexibiliteit; Scholing en duurzame inzetbaarheid; en Functiewaardering.

- Het huidige budget voor subsidiering van scholing van het FKB van 150.000 euro zal eenmalig worden verhoogd met 30.000 euro om scholing beter onder de aandacht te brengen (zie ook: Werkgroep Scholing).

- CAO partijen hebben afgesproken om middels een enquête uit te zoeken of de inspanningsverplichting voor extra werkplekken voor jeugdige werklozen en jonge gehandicapten is gerealiseerd.

Bron: De Unie, 16 mei 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...