Onderhandelingsresultaat CAO Ardagh 2011

Gerelateerde CAO
Ardagh
Looptijd
1 jaar: van 1-1-2011 tot 31-12-2011.

Loonmutaties
1,75% per 1 januari 2011 en 0,25% per 1-7-2011.

Ook wordt aan eenieder een bedrag van € 240,- (parttimers naar rato) verstrekt, zodra de CAO definitief rond is.


Arbeidsvoorwaarden
- WGA-premie gedeelte wordt, evenals voorgaande jaren, niet verhaald op de werknemers.

- Ardagh gaat nadenken over een beleid op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.

- De vakbondscontributie blijft fiscaal vriendelijk gefaciliteerd en zou ook in de CAO worden opgenomen.

- De werkgeversbijdrage wordt eveneens gecontinueerd en zou eveneens in de CAO worden opgenomen.

Bron: De Unie, 13 april 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...