AVV CAO Huis-aan-huisbladjournalisten 2011-2012

Gerelateerde CAO
Huis-aan-Huisbladjournalisten

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Huis-aan-Huisbladjournalisten.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 11 mei 2011, nr. 6639, onder UAW nr.11159. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...