Principeakkoord CAO Natuursteenbedrijf 2011-2013

Gerelateerde CAO
Natuursteen
Looptijd
2 jaar: maart 2011 tot maart 2013.

Loonmutaties
De lonen en cao-vergoedingen worden in vijf stappen structureel verhoogd met in totaal 3,5 procent.


Arbeidsvoorwaarden
40 uur per week
Maximaal vier ondernemingen mogen gaan experimenteren met een werkweek van 40 uur in plaats van 37 uur. De behoefte daaraan bestaat met name bij bedrijven die veel investeren in nieuwe technologieën, zoals CNC-machines. De betrokken werknemers krijgen 40 uur per week betaald. Deelname aan het experiment is vrijwillig.


Pensioenrechten
In verband met de economische crisis was in de vorige cao een regeling getroffen om te voorkomen dat oudere werknemers die kort voor hun (vervroegd) ouderdomspensioen moeten worden ontslagen, pensioenrechten kwijtraken. Deze regeling wordt voorlopig voortgezet.


Uitzendbureaus
Natuursteenbedrijven huren in het vervolg alleen nog maar uitzendkrachten in bij gecertificeerde uitzendbureaus. Verder zal de controle op de toepassing en naleving van de cao worden geïntensiveerd.

Bron: FNV Bouw, 10 mei 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...