Principeakkoord CAO Helvoet 2011-2012

Gerelateerde CAO
Helvoet
Looptijd
Voorgesteld wordt de huidige CAO ongewijzigd te verlengen tot 1 mei 2012.

Loonmutaties
• Salarisschalen per 1 mei 2011 met terugwerkende kracht worden verhoogd met 2,25%.
• Eenmalige uitkering van € 200 bruto per eind 2011, indien de gemiddelde inflatie in Nederland over 2011 hoger of gelijk is aan 2,1% (CBS).

Arbeidsvoorwaarden
• Verhoging van de bijdrage ZKV per 1 mei 2011 met terugwerkende kracht van € 15 naar € 20 per maand;
• Investeren in Wajongeren;
• Om meer invloed te hebben op betaling dan wel compensatie van overwerk, worden niet aan het eind van het jaar de overuren uitbetaald, maar wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld deze overuren tot 1 april op te nemen.

Bron: CNV Vakmensen, 13 mei 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...