Akkoord CAO Albemarle 2011-2013

Gerelateerde CAO
Albemarle Catalysts
Looptijd
De nieuwe CAO heeft een looptijd van 2 jaar, ingaande 1 april 2011.

Loonmutaties
Een loonverhoging van 1.75% per 1 april 2011 en 2% per 1 april 2012.

Arbeidsvoorwaarden

Er zijn afspraken gemaakt over:

- invoering nieuw loongebouw
- afschaffing van excedentregeling
- extra storting van 0.5% in het Indexatiefonds gedurende de looptijd van deze CAO
- pilot voor incidenteel thuiswerken
- protocol waarin CAO partijen hebben afgesproken om tijdens de looptijd van deze CAO verdere uitwerking te geven aan: vergroting van de arbeidsparticipatie van Wajongers en aanbevelingen uitwerken van de werkgroep levensfase bewust personeelsbeleid.

Bron: CNV Vakmensen, 11 mei 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...