AVV CAO Transport 2011

Gerelateerde CAO
Beroepsgoederenvervoer | Transport

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2011.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 mei 2011, nr. 153, onder UAW nr.11158. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...