Principeakkoord CAO Brocacef 2011-2013

Gerelateerde CAO
Brocacef
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 36 maanden: van 1 maart 2011 tot 1 maart 2014.

Loonmutaties
De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2011 verhoogd met 1,0%.

De salarissen worden per 1 oktober 2011 verhoogd met 0,55% waarvan 0,3% als een eenmalige uitkering wordt toegekend.

De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2012 verhoogd met 1,5%.

De salarisschalen en de salarissen worden per 1 juli 2013 verhoogd met 2,0%.

Eenmalige uitkering
De eenmalige uitkering in oktober 2011 bedraagt 0,3% van twaalf maal het in september geldende salaris. Deze eenmalige uitkering bedraagt tenminste € 75,00 en is tevens van toepassing op oproepkrachten/nulurencontractanten.

Voor hen geldt een referteperiode van zes maanden. Zij ontvangen 0,3% van 12 maal het gemiddelde maandsalaris in de referteperiode. Deze referteperiode geldt eveneens voor de werknemer die in de maand september 2011 onbetaald verlof heeft genoten.


Eindejaarsuitkering
In 2011 bedraagt de eindejaarsuitkering 7,33% (2010: 6,73%).

In 2012 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,5% naar 7,83%.

In 2013 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd met 0,5% naar 8,33%.

Dit betekent dat aan het eind van de looptijd van deze cao de eindejaarsuitkering het niveau zal hebben bereikt van een volledige dertiende maand.

Arbeidsvoorwaarden

Zie download principeakkoord.

Bron: FNV, 29 april 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...