Wijziging AVV CAO Bouwnijverheid 2011

Gerelateerde CAO
Bouw en Infra | Bouwbedrijf
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 april 2011 tot wijziging van het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid.

De wijziging betreft Artikel 88 (3) definitie van het begrip 'Werkgever'.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 8 april 2011, nr. 4701, onder UAWnr. Nr. 11152. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...