Principeakkoord CAO Netwerkbedrijven 2011-2013

Gerelateerde CAO
Netwerkbedrijven | NWb
Looptijd
De CAO loopt van 1 mei 2011 tot 1 mei 2013.

Loonmutaties

De 14.000 werknemers binnen de netwerkbedrijven in de energiesector krijgen de komende twee jaar 4 procent loonsverhoging, waarvan 3 procent structureel.

Arbeidsvoorwaarden

- De cao bevat ook afspraken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, het creëren van extra werkgelegenheid en modernisering van de CAO, gaandeweg de looptijd. Zo wordt het Persoonlijk Ontwikkelingsbudget waarover medewerkers zelf kunnen beschikken verhoogd van 300 tot 500 euro per jaar.

- Voor extra werkgelegenheidsmaatregelen stellen de werkgevers gedurende de looptijd van de CAO 1 procent van de jaarlijkse loonsom beschikbaar. Het gaat ondermeer om het creëren van werkervaringsplaatsen voor bijvoorbeeld jongeren met een Wajong-uitkering, om stageplaatsen voor leerlingen en schoolverlaters uit het beroepsonderwijs en het opleiden van werknemers voor het begeleiden en coachen van jongeren op een werkervaringsplaats.

Bron: Abvakabo FNV, 6 april 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...