Eindbod CAO HEMA 2011-2012

Gerelateerde CAO
HEMA
Looptijd
Een looptijd van 14 maanden voor de HEMA CAO en de HEMA CAO HP, te weten van

1 februari 2011 tot en met 31 maart 2012.

Loonmutaties
- Verhoging van de salarisschalen (met uitzondering van de aanloopschaal 9) en de feitelijk betaalde salarissen (met uitzondering van die van medewerkers die betaald worden conform de aanloopschaal 9) per 1 mei 2011 met 0,9% en per 1 september 2011 met 1%.

- Het indexeren van de UC-toeslag en de IC-toeslag met ingang van deze CAO.

- Het afschaffen van de bij de UC- en IC-toeslagen behorende plafonds met ingang van 1 oktober 2011.

- Het ophogen van de percentages van de staffel behorend bij de jeugdsalarissen van de oneven schalen 11 tot en met 39 (USB 1 tot en met USB 9) met 2%-punt per 1 juli 2011.

Arbeidsvoorwaarden

Uitzendkrachten
HEMA DC gaat als beleid hanteren om de inzet van uitzendkrachten tot maximaal 25% gemiddeld over een kalenderjaar van het totale aantal FTE’s uitgedrukt in uren in de DC-organisatie te beperken. De realisatie hiervan is mede afhankelijk van bijzondere interne of externe omstandigheden. HEMA zal jaarlijks verslag doen van genoemd uitzendkrachtpercentage.

Inzet onder contract (minuren)

Als in het kader van het arbeidscontractenstelsel na afloop van het contractjaar het aantal gerealiseerde uren van een medewerker lager is dan het overeengekomen aantal contracturen op jaarbasis en er derhalve minuren zijn ontstaan, dan komt de bewijslast door wiens toedoen dit is ontstaan bij werkgever te liggen.

Ziekteverzuimcontroleregelement

Artikel 11 lid 4 van het ziekteverzuimcontrolereglement in zowel de HEMA CAO als de HEMA CAO HP zodanig aanpassen, dat de betaling van het salaris inclusief de eventuele vaste UC-toeslag slechts bij wijze van voorschot wordt uitbetaald, indien de medewerker binnen een week nadat hij van het oordeel van de arbodienst in kennis is gesteld, aantoont dat daadwerkelijk een deskundigenoordeel is aangevraagd.

Pilot

In filiaal Reguliersbreestraat in Amsterdam zal met ingang van 1 mei 2011 een pilot worden gestart met opening op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur, buiten de normale dagelijkse arbeidstijd van artikel 1.1 onder 7 van de HEMA CAO. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

-er zal beveiliging aanwezig zijn vanaf 23.00 uur;

-er zullen altijd vier medewerkers aanwezig zijn, waarvan één leidinggevende;

- sluiten gebeurt altijd met twee medewerkers, waarvan één leidinggevende;

- medewerkers worden op basis van vrijwilligheid ingepland;

- er zullen uitsluitend medewerkers van 18 jaar of ouder worden ingezet;

- medewerkers moeten na 02.00 uur de mogelijkheid hebben om veilig met eigen vervoer of de nachtbus thuis te komen. Een en ander ter beoordeling van de medewerker.

Bron: FNV Bondgenoten, 5 april 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...