Eindbod CAO Domo Polypropylene 2010-2012

Gerelateerde CAO
Domo Polypropylene | DUCOR Petrochemicals
Looptijd
De cao heeft een looptijd van looptijd van 24 maanden, zijnde van 1 juli 2010 tot 1 juli 2012.

Loonmutaties
• 1,25% structureel per 1 juli 2010 met terugwerkende kracht;
• 1,50% structureel per 1 juli 2010;
• 0,50% structureel per 1 januari 2011;
• 0,75% eenmalige uitkering (0,75% van maandinkomen x 14) uit te betalen in de maand direct volgend op de maand waarin de leden hebben ingestemd met dit onderhandelingsresultaat.

Arbeidsvoorwaarden

-

Bron: CNV Vakmensen, 28 maart 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...