Eindbod CAO Plukon 2011-2012

Gerelateerde CAO
Plukon Poultry
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 19 maanden, van 1 oktober 2010 tot 1 mei 2012.

Loonmutaties
De overhevelingstoeslag die lange tijd gebruikt werd om de pensioenen te financieren zal bij het loon worden opgeteld (1,9 procent) met ingang van periode vier in 2011.

- in periode vier een éénmalige uitkering van 1 procent van het jaarsalaris;

- periode zeven een structurele loonsverhoging van 1,1 procent van het periodeloon;

- in periode één van 2012 een éénmalige uitkering van 0.75 procent van het jaarsalaris;

- 1,5 loonsverhoging per periode zeven in 2012 structureel.

In periode vier zal de winstdelingsregeling tot uitkering komen. Deze regeling is in de cao vastgelegd. Daarvoor is in het verleden afgezien van een loonsverhoging. Dit is een éénmalige uitkering en wordt per jaar berekend en toegekend. Wanneer er onvoldoende winst is zal er geen uitkering plaatsvinden.

Arbeidsvoorwaarden

Uitzendkrachten
- Binnen Plukon werken veel uitzendkrachten. Uitzendkrachten krijgen minder uitbetaald dan werknemers. Ook hebben uitzendkrachten geen uitzicht op een vaste baan. De vakbond heeft de verhouding tussen vast en ingeleend personeel in de laatste jaren steeds verder zien verslechteren. Steeds minder mensen zijn in vaste dienst. Dit komt - volgens de vakbond - de veiligheid en kwaliteit van het werk niet te goede. Want de uitzendkrachten spreken niet allemaal Nederlands. De vakbond maakt zich dan ook grote zorgen over de veiligheid en de sfeer op het bedrijf. Daarom hebben de vakbonden ingezet op meer vaste werknemers en een goed loon;

- De uitzendbureaus die bij Plukon werken zullen worden gecontroleerd of zij volgens de regels werken en uitbetalen volgens de cao. Deze moeten een NEN 4400 plus certificaat hebben;

- Werkgelegenheid: ondanks dat er erg veel uitzendkrachten werkzaam zijn in de onderneming wordt slechts aan 15 uitzendkrachten in Dedemsvaart en 15 uitzendkrachten in Wezep een contract aangeboden. Indien er standaard op zaterdag gewerkt gaat worden, zijn zij verplicht om altijd op zaterdag te werken.


Overig
• Nieuwe zaterdagregeling voor nieuwe werknemer (aangenomen na 1 april 2011). Toeslagen van 0.00 uur tot 06.00 uur is 0.19 procent van het periodeloon (huidige cao). Van 06.00 uur tot 18.00 uur geen toeslag. Van 18.00 uur tot 24.00 uur 0.31 procent van het periodeloon (huidige cao).

• Wajongeren: Plukon neemt in 2011 2 Wajongeren in dienst en in 2012 weer 2.

• Scholing/EVC 4 werknemers in Dedemsvaart en 6 in Wezep kunnen een ervaringscertificaat laten maken.

• Beroepsbegeleidend leren: in het najaar zullen weer 12 leerlingen worden aangenomen gedurende hun opleiding.

• De EHBO/BHV vergoeding zal gedurende de cao met de structurele loonsverhogingen worden verhoogd.

Bron: CNV Vakmensen, 25 maart 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...