Principeakkoord CAO Kabel & Telecom 2011-2012

Gerelateerde CAO
Kabel & Telecom
Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 12 maanden: van 1 april 2011 tot 1 april 2012.

Loonmutaties
Afgesproken is dat er per 1 april 2011 een algemene structurele loonsverhoging komt van 1,5%.

Arbeidsvoorwaarden
Volcontinudienst
De toeslag voor de volcontinudienst wordt voor alle bedrijven met ingang van 1 juli 2011 uitbetaald als een vaste toeslag. De vaste toeslag voor een volcontinu vijf ploegendienst in een vast tien wekelijks rooster wordt met ingang van 1 april 2011 verhoogd van 26,6% naar 28,5%. De resultaatafhankelijke uitkering wordt met 0,5% verhoogd. Vanaf het jaar 2011 bedraagt de uitkering 3% van het salaris wanneer de resultaten overeenkomen met de gestelde doelen.

Balans werk en privé
Een van de uitgangspunten van de CAO is het belang van een evenwichtige balans tussen werk en privé. De CAO biedt de werknemer een aantal instrumenten om in overleg met de leidinggevende en binnen het beleid van het bedrijf, het werken optimaal af te stemmen op de individuele behoefte. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om in een 4X9 rooster te werken of om te telewerken. Dit is geen collectief en afdwingbaar recht. De instemming van de werkgever is – binnen het bedrijfsbeleid - onder andere afhankelijk van de aard van de functie, de bedrijfsvoering en het individuele functioneren van de werknemer.

Bron: CNV Publieke Zaak, 24 maart 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...