AVV CAO Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf 2011-2012

Gerelateerde CAO
Kaaspakhuis
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Partikuliere Kaaspakhuisbedrijf 2011-2012.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 maart 2011, nr. 3332, onder UAWnr. 11147. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...