AVV CAO Kartonnagebedrijf 2011-2012

Gerelateerde CAO
Kartoflex
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 maart 2011, nr. 3054, onder UAWnr. 11149. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...