AVV CAO Groothandel in Eieren 2011-2012

Gerelateerde CAO
Groothandel in Eieren
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie 2011-2012

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 7 maart 2011, nr. 2411, onder UAWnr. Nr. 11138. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...