AVV CAO Gezondheidscentra 2011

Gerelateerde CAO
Gezondheidscentra
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gezondheidscentra.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 4 maart 2011, nr. 2385, onder UAWnr. Nr. 11137. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...