Principeakkoord CAO Rabo Vastgoed 2011-2012

Gerelateerde CAO
Rabo Bouwfonds
Looptijd
Looptijd van 18 maanden: 1 april 2011 t/m 30 september 2012

Loonmutaties
Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van 1,5 % op 1 juni 2011.

Er zijn afspraken gemaakt waardoor de werknemers zekerder kunnen zijn van het uitkeren van hun variabel loon. Tot op heden is dit helemaal gekoppeld aan het bereiken van een resultaat op eigen verhogen van de Groep van 12,5 %, iets wat de laatste jaren bij lange na niet is gehaald. In de nieuwe cao is er een directie relatie aangebracht met het persoonlijk functioneren.

Arbeidsvoorwaarden

- De bestaande ATV wordt ondergebracht in het keuzebudget wat hierdoor fors wordt uitgebreid. Gezien de systematiek bij de Groep leidt dit onderbrengen van ATV in het keuzebudget ook tot een loonsverhoging van 1% op 1-1-2012.

- Bestaande afspraken over een loopbaancheck, het werken aan “ slimmer werken” , het aanbieden van arbeid aan Wajongers, zijn bevestigd of uitgebreid.

- De huidige praktijk om inhuurkrachten vanaf dag 1 volgens de cao Rabo Vastgoedgroep te betalen en dat er alleen gebruik gemaakt wordt van gecertificeerde uitzendbureaus, zal worden vastgelegd.

- Opleidingen die carrièregericht zijn (ook voor buiten de Groep) zullen nu ook voor 100% worden vergoed.

Bron: FNV Bondgenoten, 7 maart 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...