Principeakkoord CAO Servisair 2010-2011

Gerelateerde CAO
Swissport Handling | Servisair
Looptijd
Looptijd van 12 maanden: 1 augustus 2010 t/m 30 september 2011

Loonmutaties
Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van 1.5% per 1 maart 2011.

Arbeidsvoorwaarden

- Werknemers ontvangen in april 2011 een eenmalige uitkering van bruto € 200. Zij moeten dan wel op 1 maart 2011 in dienst zijn. Parttimers ontvangen deze eenmalige uitkering naar rato.

- Tijdens de looptijd van de Cao zullen er geen gedwongen ontslagen zijn op grond van bedrijfseconomische redenen.

- Er zal een toeslag voor meeruren van parttimers worden vastgesteld. Met ingang van 1 mei 2011, krijgen zij ook de keuze deze compensatie op te nemen in tijd voor tijd.

- De verkoop van dagen/uren gaat van 24 naar 40 uren. Uitbetaling hiervan in december.

- Tijdens de looptijd van de Cao gaan we invulling geven aan een omzetting van de jeugdschalen naar ervaringsschalen. Over de problematiek rondom werkdruk, de pensioenproblematiek en het levensfasebewust personeelsbeleid praten we binnenkort in een periodiek gesprek verder.

- Er zullen alleen uitzendkrachten van gecertificeerde uitzendbureaus worden aangetrokken. Hun arbeidsvoorwaarden zullen gelijkwaardig moeten zijn aan de Cao Servisair.

- De individuele dienstaanpassingen van 2 uur voor of na aanvang dienstrooster zullen alleen plaatsvinden bij organisatorische verstoringen en mogen dus geen structureel karakter hebben.

Bron: De Unie, 25 februari 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...